תהליך הייעוץ והטיפול הזוגי

תהליך הייעוץ והטיפול הזוגי מתנהל לרוב כששני בני הזוג משתתפים בו, אולם בד בבד מתקיימות גם על פי הצורך, פגישות אישיות ודיסקרטיות של בני הזוג עם המטפל ,כחלק אינטגרלי מהתהליך. התהליך בנוי מרצף של פגישות, לכל פגישה יש מסגרת ברורה ומטרות מוגדרות מראש.

מטרת התהליך “לפרק” ולהבהיר את הבעיות הנתפסות בעיני בני הזוג ובעיני כל אחד מהם בנפרד. בתהליך הייעוץ הזוגי, תוכלו להבין אחד את השני יותר מכפי שחשבתם והבנתם עד היום.

כבר בפגישה הראשונה אנו נגדיר יחד את הבעיה בזוגיות ונציב לעצמנו את המטרות אליהם אנו מבקשים להגיע בעבודה המשותפת המכבדת את שני הצדדים.

בתהליך הייעוץ הזוגי והטיפול, מתקיימת חשיבה והתנהלות ועל רצף הזמן הדברים מתוקנים ומשתנים ומובילים לבניית השותפות והרגשות הנדרשים לזוגיות פורה אוהבת ותומכת כמו הקשבה, תמיכה, אמפטיה, עידוד, פתיחות, יושרה ועוד.

דילוג לתוכן