זהירות חגים:מדוע מייד לאחריהם עולה מספר הזוגות שמבקשים להתגרש. ומה אפשר לעשות כדי למנוע את התופעה?
תיאור

זהירות חגים:מדוע מייד לאחריהם עולה מספר הזוגות שמבקשים להתגרש. ומה אפשר לעשות כדי למנוע את התופעה?

זהירות חגים:חגים זה כייף, בילוי חמים בכייף המשפחה האוהבת, אז מדוע מייד לאחריהם  עולה מספר הזוגות שמבקשים להתגרש?
ומה אפשר לעשות על מנת להימנע מהתופעה?

dmag.col.org/pub/galgefen/rehovot1210/index.html#56